Projekty Unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pt. Rozwinięcie działalności gospodarczej i zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Dremar s.c. poprzez wdrożenie produkcji nowych rodzajów energooszczędnych okien i drzwi drewnianych, której celem jest rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez wdrożenie produkcji okien z okładziną aluminiową, okien skrzynkowych oraz drzwi energooszczędnych, dzięki czemu nastąpi zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekty unijne